من و تنهایی هام

بازم رفت و این منم با یه اتاق سرد و تاریک....خدایا بازم تنهایی؟

آذر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست